Assim2 Screen Shot Gallery 1

2/21/00
shot0000 shot0001 shot0002 shot0003 shot0004 shot0019
shot0000.jpg shot0001.jpg shot0002.jpg shot0003.jpg shot0004.jpg shot0019.jpg
shot0020 shot0031 shot0037 shot0038 shot0043 shot0046
shot0020.jpg shot0031.jpg shot0037.jpg shot0038.jpg shot0043.jpg shot0046.jpg
shot0047 shot0051 shot0057 shot0064 shot0065 shot0069
shot0047.jpg shot0051.jpg shot0057.jpg shot0064.jpg shot0065.jpg shot0069.jpg
shot0076 shot0082
shot0076.jpg shot0082.jpg

Back to Screen Shots.